Wszystkie najważniejsze zasady jakimi powinien się posługiwać gracz w League of Legends są opisane w tak zwanym kodeksie przywoływacza.
Jest to zbiór porad i zasad, które musimy przestrzegać by nie zostać ukaranym za grę nie fair.

Reklamy